Producent, wdrażanie i serwis programu:

PORTALGrzegorz Mochtak

ul. Radomska 8/77

41-219 Sosnowiec

tel. 0606 474 369

e-mail: grzegorz@mochtak.pl  

www.mochtak.pl

NEWSROOM - program do obsługi i autorealizacji informacji w stacjach radiowych

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

 

 

Uwaga!!!!  Instrukcja obsługi nie opisuje i nigdy nie będzie opisywać wszystkich elementów pojawiających się na ekranie, część z nich jest po prostu oczywista. W każdej chwili może okazać się, że program posiadany przez Państwa oferuje więcej możliwości niż te opisane tutaj, w miarę przybywania takich nowości będą one opisywane, więc proszę często sprawdzać, czy nie ma nowszej wersji instrukcji

WERSJA: 2.59

Funkcjonalność:

- program główny do dodawania newsów i przygotowywania serwisów
- planowanie zdarzeń i przydzielanie ich obsługi konkretnym pracownikom
- dowolnie definiowane ograniczenia funkcjonalności programu dla poszczególnych pracowników lub ich grup
- specjalne funkcje dla praktykantów (konieczność zatwierdzenia materiału przez opiekuna, możliwość wprowadzenia komentarza do takiego materiału)
- przechowywanie zmian w treści wiadomości (treść oryginalna, poszczególne poprawki z identyfikacją przez kogo)
- wspieranie autentyfikacji logowania (zgodne loginy i hasła powodują automatyczne zalogowanie do programu)
- obsługa informacji agencyjnych typu PAP, IAR, KAI oraz kanałów RSS
- umieszczanie informacji na stronie www (tekst + dźwięki + grafika)
- łatwe tworzenie oprawy dźwiękowej serwisów za pomocą zdefiniowanych przycisków
- prezentacja informacji o ilości wykorzystań danego newsa wraz z możliwością podglądu serwisów zawierających tą informację
- identyfikacja wszystkich zdarzeń w programie po użytkownikach (kto wprowadził newsa, kto poprawił, kto zrobił serwis itd)
- komunikacja wydawcy z realizatorem do wypuszczania podprowadzeń
- możliwość przesyłania newsów pomiedzy różnymi stacjami radiowymi (w ramach porozumienia lub pomiędzy stacjami jednego własciciela)
- możliwość komunikacji pomiedzy oddziałami stacji lub pomiędzy stacjami stowarzyszonymi
- prompter do czytania informacji z ekranu i samorealizacji dźwiękowej (oprawa i dźwięki serwisowe)
- moduł dla reportera do dodawania informacji do bazy wraz z dźwiękami z poza radia
- moduł do wyceny informacji i statystyki ilości i jakości informacji (ilość wprowadzonych newsów, ilość wykorzystanych, ilość wykorzystań danego newsa itd)

System oparty jest na bazie MYSQL, pozwala to na dowolną liczbę stanowisk z automatycznym aktualizowaniem zawartości.


NEWSROOM


Pozwala na dodanie newsów, powiązanie ich z dźwiękami, tworzenie z nich serwisów wraz z oprawą dźwiękową, wysyłanie podprowadzeń na emisję (tekst + dźwięk), odczyt informacji agencyjnych (o ile użytkownik ma subskrypcję na nie), planowanie zdarzeń (kalendarz z powiadomieniami), publikowanie poszczególnych informacji przez upoważnione osoby na stronie www radia.

Program ma bardzo rozbudowany system zarządzania prawami do poszczególnych operacji, można zablokować praktycznie dowolną funkcjonalność. Proszę zatem pamiętać, że instrukcja pokazuje program w pełnej wesji, a na Waszym stanowisku może być mocno ograniczony, do funkcji niezbędnych.

POCZĄTEK PRACY – czynności konfiguracyjne

Praca z newsroomem powinna zacząć się od wypełnienia funkcji administracyjnych. Należą do nich:

Wypełnienie tabeli użytkowników wraz z nadaniem im właściwego poziomu uprawnień. Program dostarczany jest z zdefiniowanymi czterema poziomami: administrator, wydawca, reporter i praktykant. Każdy z tych poziomów zawiera typowe prawa do odpowiednich funkcji programu. Poziom praktykant nie ma prawa do publikacji, każdy news napisany przez taką osobę podlega weryfikacji przez wydawcę i do jej dokonania widoczny jest w oknie „newsy do akceptacji”. W czasie jej przeprowadzenia wydawca ma możliwość zaakceptowania newsa lub jego odrzucenia, dodatkowo odrzucone newsy nogą być opatrzone komentarzem (np. ze wskazówkami co było źle). Bardzo ważne jest wypełnienie wszystkich pól, łącznie z adresem mail, gdyż będzie to użyteczne podczas planowania kalendarza zdarzeń.

Wypełnienie tabeli kategorii newsów. Ma to na celu stworzenie podstawowego podziału wiadomości, tak, aby na pierwszy rzut oka wiadomo było czego dotyczy. Dodatkowo też ułatwia to szukanie w archiwum, gdyż możemy szukać w określonej kategorii.

Dodanie przycisków z dźwiękami oprawy (przebitki, szpilki itp.). Przyciski pozwalają na szybkie wstawienie w miejsce kursora określonego dźwięku, bez potrzeby poszukiwań na dysku. Może być ich 10, podczas definiowania można nadać im przyjazne nazwy.

 

PRACA W NEWSROOMIE

Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno z którego możemy wybrać swój login i wpisać hasło by się zalogować do programu. Okno logowania może się nie pojawić w przypadku zgodności loginu w programie z loginem w Systemie Windows, wtedy program zaloguje się automatycznie na danego użytkownika.

Po zalogowaniu pojawi się okno programu z pustym oknem edycji serwisów:

Podział okna programu jest niezwykle prosty:

Po lewej stronie u góry znajdują się newsy dzisiejsze, czyli takie które mają dzisiejszą datę publikacji (mogły być wpisane wcześniej), mają wcześniejszą datę publikacji, ale mają przedłużoną ważność na więcej niż 1 dzień, są newsami cyklicznymi i dziś wypada ich termin pojawienia się jako dzisiejszy.

Po prawej stronie u góry znajdują się newsy wczorajsze, czyli takie, które mają wczorajszą datą publikacji, mają wcześniejszą datę publikacji, ale mają przedłużoną ważność na więcej niż 1 dzień, są newsami cyklicznymi i wczoraj wypadł ich termin pojawienia się jako dzisiejszy. Jeśli dziś jest poniedziałek to są tam też newsy wpisane w weekend.

 

Po lewej stronie na dole znajduje się okienko z przełączaną zawartością"

1. Czytnik RSS - pozwala na wyświetlanie tytułów wiadomości z zdefiniowanych kanałów RSS

2. Niewykorzystane newsy - wyświetla newsy z kilku ostatnich dni (można określić z ilu) które nie były użyte w żadnym serwisie.

3. Wiadomości sieciowe - w stacjach porozumienia stacji katolickich wyświetlają się newsy udostępnione przez inne stacje. Newsy są gotowymi do użycia informacjami, połączonymi z dźwiękami (jeśli akurat są).

 

Po prawej stronie na dole jest kolejne okienko z przełączaną zawartością:

1. Newsy do akceptacji - wyświetla newsy wpisane przez osoby, których praca wymaga sprawdzenia i ew. korekty. Można newsa zaakceptować, odrzucić z ewentualnym komentarzem.

2. Michałki -    Newsy bez daty ważności - zapychajki serwisowe. Okno wyświetla newsy z zaznaczonym znacznikiem michałki. Decyzja o należeniu do nich po zahaczeniu ptaszka Michałki w oknie dodawania newsa. Wyświetlanie 30 najnowszych, po naciśnięciu prawym możliwość przeglądania starszych.

 

Skrajnie po prawej stronie znajduje się okno dźwiękowe, w którym można wyświetlić dźwięki z danego katalogu, wstawić je w miejsce kursora edycji poprzez przeciągnięcie lub wybranie wstaw z menu pod prawym klawiszem myszki, podsłuchać je, lub przy zdefiniowanym programie edycyjnym otworzyć do edycji.

 

 

 

DODAWANIE NEWSÓW

Pracę rozpoczynamy od dodania nowego newsa. W tym celu klikamy ikonę lub wybieramy odpowiednią opcję z menu. Uruchomi nam się okno dodawania informacji, można dowolnie zmieniać jego rozmiar i położenie. W tym oknie można wpisać tekst (lub wkleić i innego źródła) oraz powiązać go z dźwiękiem (lub kilkoma). Aby wstawić w konkretne miejsce dźwięk z dysku należy ustawić tam kursor, znaleźć w prawym okienku odpowiedni dźwięk i przeciągnąć go nad tekst. Po puszczeniu w dowolnym miejscu nad tekstem dźwięk zostanie wstawiony w miejsce pozostawionego kursora. W ten sposób można wstawić w zasadzie nieograniczoną ilość dźwięków do tekstu. Każdy z wstawionych dźwięków ma swoje miejsce w newsie i w ten sam sposób zostanie wstawiony do serwisu w przypadku jego wykorzystania. Na dole okna program podaje kilka informacji o newsie, jest to: ilość znaków, ilość słów, czas czytania i czas dźwięków. Dodając ostatnie dwie wartości otrzymamy przewidywany czas trwania newsa. Jeśli chcemy zobaczyć ile czasu zajmie czytanie fragmentu tekstu, to po zaznaczeniu go informacja na dole zmieni się na przeliczenie zaznaczonego fragmentu. Program zapisuje wszystkie wersje poprawek, więc pod prawym przyciskiem można zajrzeć do wcześniejszych postaci poprawianego newsa.
W oknie dodawania newsów można określić jeszcze kategorię, tytuł oraz datę publikacji.
Tytuł jest całkowicie dowolny, jest tylko wyświetlany w okienkach i nie jest dodawany do treści serwisu. W przypadku publikacji newsa na stronie www jest on przepisywany jako tytuł newsa na www.
Modyfikacja daty publikacji pozwala na wprowadzenie do systemu informacji, która ma się pojawić w ściśle określonym dniu. Jest to więc forma przypominania o przyszłych wydarzeniach.
Jeśli chcemy by news był traktowany jako dzisiejszy przez więcej niż jeden dzień możemy przedłużyć jego ważność poprzez kliknęcie na ikonce po prawej stronie tytułu i wybranie z menu odpowiedniej wartości. Taki news będzie obecny w oknie dzisiejsze dodatkowo przez wybraną ilość dni. Po upłynieciu tego przedłużonego terminu na jeden dzień będzie newsem wczorajszym.
Nowe opcje to znacznik Michałek, powodujący dodanie dodatkowo danego newsa do okienka Michałki
Opublikuj na serwerze jest opcją dostępna tylko w stacjach katolickich i powoduje podzielenie się newsem z innymi stacjami z porozumienia.

Posiadając uprawnienia możemy opublikować dany news na stronie www. Należy w tym celu otworzyć news poprzez dwukrotne kliknięcie na nim i wybranie opcji www na dole ekranu. Pojawi się okno formatowania wiadomości, gdzie można dodać dźwięki i grafikę, a także nadać odpowiednią kategorię i autora. W tym oknie możemy też modyfikować zawartość tekstową.

 

TWORZENIE SERWISÓW

Po dodaniu newsów możemy przystąpić do komponowania serwisu. Wszystkie newsy mające prawo do emisji lądują w lewym, górnym oknie. Z tego miejsca przeciągamy je na środkowe okno, dodając jego zawartość wraz z dźwiękami do serwisu. Program dodaje przeciągnięte elementy zawsze na końcu. W tym samym momencie na dole okna serwisowego dodana zostanie informacja o wykorzystanym newsie. W niej znajdziemy informacje o tytule, a w nawiasie jest kategoria, autor, ilość dotychczasowych emisji oraz czas ostatniego wykorzystania. Literka przed godziną oznacza: d – dziś, w – wczoraj itd. Jeżeli news był wykorzystany wielokrotnie, a chcielibyśmy sprawdzić wszystkie wykorzystania to klikając prawym przyciskiem na newsie wybieramy opcję „serwisy”. Pojawi nam się okno z listą serwisów w których wykorzystany jest dany news. W oknie serwisu możemy oczywiście dowolnie edytować zawartość oraz odsłuchiwać dźwięki (klikając na dźwięku kółkiem). W razie potrzeby można też dodać oprawę z przycisków oraz inne dźwięki z dysku serwera, analogicznie jak w oknie newsów. Aby serwis nie zginął należy go zapisać do bazy. W tym celu ustawiamy godzinę i datę na jaką dany serwis jest przygotowywany i naciskamy zapisz. Tak zapisany serwis będzie widoczny w bazie pod określoną godziną. Jeżeli na daną godzinę jest już serwis użytkownik dostanie stosowne ostrzeżenie. Będzie mógł anulować akcję zapisania, nadpisać istniejący serwis lub dodać zawartość ekranu do zapisanego serwisu. Na dole okna program podaje kilka informacji o serwisie, jest to: ilość znaków, ilość słów, czas czytania i czas dźwięków. Dodając ostatnie dwie wartości otrzymamy przewidywany czas trwania serwisu. Aby to co mamy w oknie serwisu przesłać do emisji należy wygenerować serwis. Spowoduje to, że zawartość ekranu wraz z wstawionymi dźwiękami będzie dostępna w formie promptera po uruchomieniu czytacza.

Po zapisaniu serwisu aktualizowane sa liczniki wykorzystania newsów. Czasem zdaża się, że po zrobieniu wcześniej serwisu (a można przygotowywać je w pewnym sensie równolegle) zachodzi potrzeba usunięcia newsa. O ile tekst usunąć można łatwo to by usunąć samo wykorzystanie trzeba kliknąć „Usuń tego newsa z wykorzystanych w serwisie”.
Odsłuch dźwięków w okienku newsa i serwisu odbywa się poprzez naciśnięcie na dźwięku (jest czerwony i zaczyna się znakiem $) kółka myszy. Pojawi się wtedy player pozwalający w sposób zarówno dźwiękowy jak i graficzny sprawdzić dźwięk serwisowy. Kliknięcie przycisku Edytuj otwiera dany dźwięk w wybranym w konfiguracji edytorze dźwięku.

Ciekawostką jest możliwość kolorowania tekstu. Opcja ta jest przydatna kiedy serwis czytają 2 osoby i chcemy zaznaczyć co kto ma czytać. Wystarczy zaznaczyć tekst (fragment) i nacisnąć prawy przycisk. Menu kolory zawiera 4 propozycje.

Wbudowany w program czytnik wiadomości agencyjnych i kanałów RSS pozwala na automatyczne wyświetlanie najważniejszych treści w lewym, dolnym okienku. Może mieć ono 3 podokienka, wyświetlające widomości RSS, newsy, które nie były użyte, lub newsy z innych stacji (lub oddziałów). Czytnik RSS jest dowolnie konfigurowaly przez użytkownika. Dodatkowo dostęp do większej ilości kanałów jest w menu. Każda wiadomość z czytnika może zostać w łatwy sposób zaimportowana do systemu poprzez jej otwarcie i zapisanie pod nadanym tytułem i kategorią. Zgodnie z prawem, aby wykorzystać taką wiadomość na antenie należy podać jej źródło.

OPRAWA DŹWIĘKOWA SERWISU

Poza dźwiękami powiązanymi z newsami w newsroomie można dodawać stałe dźwieki oprawy poprzez zdefiniowanie przycisków. Działa to w ten sposób, że w trakcie edycji serwisu klikamy w przycisk pod którym mamy np. przerywnik i jest on wstawiany w pozycję kursora edycji.

PODPROWADZENIA DO SERWISU

Program pozwala na wysłanie do realizatora wiadomości wraz z załączonym dźwiękiem. Dokonujemy tego poprzez opcję komunikator – wyślij. Obsługa analogicznie jak reszta okienek z informacjami.

 

KALENDARZ - PLANOWANIE OBSŁUGI ZDARZEŃ

Program posiada rozbudowany kalendarz do planowania obsługi wydarzeń z powiadamianiem możliwych realizatorów, zgłaszaniem przez nich chęci obsługi i przedzielaniem tej obsługi.

 

CZYTACZ

Prompter do samorealizacji serwisów radiowych z oprawą dźwiękową i sterowaniem danymi dla kodera RDS. Można definiować dowolnie kolory tekstu, tła. Można definiowac wielkość czcionki i skalowac okno promptera.

 

REALIZACJA SERWISU NA ANTENIEProgram uruchamiając się zawsze wczytuje ostatnio wygenerowany serwis. W zależności od szybkości sieci i ilości dźwięków w serwisie uruchomienie, wczytanie serwisu i skopiowanie dźwięków na dysk lokalny z sieci trwa od 1 sekundy do ok minuty (w skrajnych przypadkach). Umożliwia realizację serwisu z 3 podkładami, 2 zakończeniami i dźwiękami serwisowymi. Poza dźwiękiem końcowym pozostałe elementy można dowolnie regulować. Dodatkowo pokazuje w ramce co w danej chwili jest na antenie i ile czasu jest do najbliższego zaplanowanego serwisu i najbliższej pełnej. Może pokazywać też ile jest do zaślepki na serwis w dynie. Wyświetlanie okien bocznych jest opcjonalne. Kolory tła i liter ustala się za pomocą narzędzia „kolory” w katalogu czytacza

Na wypadek wykrycia błędu, skasowania lub dopisania zachowana jest możliwość edycji w oknie promptera, jednak taka zmiana jest miejscowa i nie może zostać w żaden sposób zachowana w systemie.

Moduł może na czas trwania serwisu modyfikować zawartość plików sterujących koderem RDS. Można zdefiniować klatkę PS (osobno dla każdego podkładu) oraz flagę PTY (jako numer, również osobno dla każdego podkładu).

KOMUNIKATOR

moduł do odbierania podprowadzeń od wydawcy. Funkcjonalność jak w czytaczu z możliwością wysłania odpowiedzi do wydawcy.